Tilbage til start

         Familiebilleder

         Simba - husets herre

         i Fotoklubben

         Rejserne

         Links

Velkommen hos mig, jeg er af den gæve årgang 1937, er født syd for grænsen i det rigtige Sønderjylland, som af mange kaldes for Sydslesvig. Som forholdene nu var, blev jeg altså født som tysk statsborger.

Ganske få dage (12) efter afslutningen af verdenskrigen sørgede min morfar og mormor for, at jeg blev overflyttet fra den tvangsindlagte tyske skole til den danske folkeskole, som imidlertid måtte deles med tyskerne, hvor de engelske besættelsestropper sørgede for, at vi dansksindede fik lige adgang til skolelokalerne. D.v.s. danskerne om formiddagen og tyskerne om eftermiddagen og i ugen derefter omvendt. Det fortsatte sådan på skift, indtil to nye danske folkeskoler var blevet bygget i byen. Efter optagelsesprøven til mellem og realskolen kom jeg ind i en skole, som allerede før krigen var bygget af danskere for danskere i Slesvig by: Ansgarskolen.

Allerede i juni 1945 rejste jeg som som sydslesvigsk feriebarn på et 2 måneder langt ophold til en familie i Vester Hassing, som ligger i Vendsyssel. Det var hovedkulds, at jeg på den måde blev kastet ud i det danske sprog, jeg kunne jo ikke ret meget efter kun1 måned i dansk skole, med en hverdag derhjemme, hvor der taltes mest plattysk. Jeg blev optaget i familien som var jeg deres eget barn og jeg var der i hver sommerferie, også i mine læreår op til 1957. Alle disse skønne danske somre, hvor jeg ikke mindes, at der var regnvejr en eneste gang, står selv her i min alderdom prentet fast som en eneste lys erindring og knyttede mig selvsagt uløseligt til den danske natur og kultur. Mine ferieforældre havde slagteri og slagterbutik, de var de ledende i byen (sognefoged), havde endda egen bil, grammofon og sommerhus (!) og elskede at føre mig og mine plejesøskende Grethe og Ole rundt i landskabet. Og de lagde aldrig hindringer i vejen for mig, hvis jeg på egen hånd drog af sted på min egen lysegrønne sommercykel og udforskede området - uden at spørge om lov! Opholdet i sommerhuset på Hov Strand (ved Hals) var også med til at præge mit natursyn. Sommerhuset lå helt alene på en kysthede, kun 100 m fra en dejlig strand. Jeg kan stadig mærke duften af lyng, tang og saltvand. Krabber og hugorme lærte man at leve med.

Min far satte sig imod, at jeg kunne afslutte skolen med en realeksamen, selv om jeg havde lyst til at læse videre for at opfylde mit ønske til at blive journalist. Min mor mente, at jeg havde kreative evner, selvom jeg ikke var god til at tegne, men jeg kom i lære som vinduesdekoratør. Det blev hverken en særlig lykkelig læretid eller efterfølgende arbejdstid i Tyskland (Kiel), hvor jeg blev fyret sammen med den øvrige dekoratørstab efter at have forsøgt at opnå bedre faglige arbejdsvilkår. Jeg flyttede hjem en kort periode, men fik så ansættelse i Holbæk. Jeg var blevet ringforlovet med Bente fra Nykøbing Falster og sagde så min stilling i Holbæk op for at flytte til Nykøbing Falster. Bentes mor ville modarbejde mig og min interesse for roning og forlovelsen gik hurtig itu, men jeg fik lykkelige år som langtursroer i Nykøbing F Roklub. Her lærte jeg så min Ruth at kende, som jeg blev gift med i 1964. I skrivende stund (2012) er det 47 år siden, tænk engang! I 1967 blev jeg dansk statsborger efter de 7 års obligatoriske ventetid. Disse 7 år gjaldt kun for Sydslesvigere, alle andre måtte dengang vente 15 år.

Som stor dreng og læredreng cyklede jeg alle de weekend ture, jeg kunne få tid til. Ikke helt nemt. I min læretid havde forretningerne jo åbent til lørdag middag og min læremester forlangte, at forretningens markiser skulle rulles ind senest kl. 15 om søndagen (i øvrigt også alle andre dage). Det var surt, når sommerdagen endelig var der og man skulle cykle 20-30 km hjem med teltet på bagagebæreren.

I Slesvig by var jeg med til at grundlægge Slesvig Roklub i 1958 og denne interesse holdt jeg fast ved, da jeg kom til Holbæk og Falster. Her roede jeg mange, mange kilometre på langture. Det gav et tæt forhold til vind, vejr og naturen og netop dette med at ligge i telt havde jo allerede betaget mig på cykelturene nogle år tidligere.

Jeg var fra 1961 til 1964 i bestyrelsen for Nykøbing F Roklub, da vi i allerede i 1960 havde fået  kontakt med tyske roere i Berlin. Her arrangerede jeg mine første rejser, som naturligt nok gik til denne by.

Allerede i min læretid havde jeg anskaffet mig et lille kamera, som vistnok hed Agfa Klick. Mit første "rigtige" kamera fik jeg i 1961 og jeg begyndte at fotografere dias og lavede ret hurtigt lydstyrede diashows, som blev vist i forskellige roklubber. Det var en naturlig udvikling, at jeg så også stiftede bekendtskab med den stedlige fotoklub, læs mere herom her.

Vi fik en dejlig datter, Maj-Britt, i 1965. Hun har siden selv født en datter i 1996, der hedder Alberte. En herlig pige, der elsker håndbold og nu fuldfører sin gymnasiumuddannelse i 2014..

I 1967 stiftede jeg sammen med Ruth et trykkeri, som ophørte da vi gik på efterløn i 2003. 36 års slid var slut. Ikke uden vemod, men dog på et tidspunkt inden forholdene blev helt umulige for den grafiske branche.

De første rejsearrangementer til Berlin førte til en evig udlængsel og helst med en kontakt til naturen, dog suppleret med kulturelle oplevelser, især opera. I 1977 købte vi den første campingvogn, dens første tur gik til Norge, derefter til Frankrig. Begge lande tabte vi vort hjerte til. Dog: ingen lande gik ram forbi. Vi har besøgt Napoli, såvel som Nordkap. Gibraltar såvel som Karasjok, Edinburgh såvel som St.Petersborg. Den ungarske Puzta såvel som Sinai og Negev ørkenen. Ikke altid med campingvognen på slæb, forstås. Tjæreborgpræsten og Simon Sies skal også have deres tak.

Interessen for fotografi og rejser (disse to går hånd i hånd) har også medført, at jeg har lavet forskellige hjemmesider og er blevet nogenlunde velbevandret i Internet spørgsmål. Foruden denne side driver jeg også:

www.skejten.dk og

www.campisternes-rejseportal.eu

Dette er et link til min e-mail adresse